Informace pro školy a veřejnost

Podpora rozvoje přírodních věd, fyziky a polytechniky na ZŠ

Jednou z aktivit našeho místního akčního plánování je také podpora a rozvoj přírodních věd, fyziky a polytechniky na základních školách.

Městská knihovna Břeclav za podpory MAP v ORP Břeclav II nabízí od listopadu 2021 aktivity pro základní školy zaměřené na propagaci a využití moderních technologií, jejich vzájemné propojování s dalšími obory (přírodní vědy, fyzika apod.). V rámci projektu MAP v ORP Břeclav II byly do Městské knihovny bezplatně zapůjčeny pomůcky, přístroje a další vybavení sloužící ke zvýšení zájmu i povědomí dětí a žáků ZŠ o přírodní vědy, fyziku a polytechniku, kdy důraz je kladen na využití moderních technologií a robotiky. Aktivity jsou pro školy zdarma.

V rámci této aktivity byly vytvořeny i pracovní listy s jednoduchými demonstračními pokusy, které žáky seznamují se zajímavými vlastnostni některých potravin, ohně, vody a vzduchu. Tyto dokumenty pro badatelsky orientovanou výuku si můžete stáhnout zde:

Vznikla také výuková a prezentační videa, která najdete zde; další prezentační a výuková videa jsou pro vás k dispozici na těchto odkazech:

Úvod do robotiky

Blue-boti

Ozoboti