Informace ze školství

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav

Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany

Praha, 26. června 2019 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes přivítal v prostorách MŠMT finalisty soutěže „Zatočme s šikanou“.  Vítězům jednotlivých kategorií pak předal ocenění za nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE ŠIKANOU  A KYBERŠIKANOU“. Vítězná videa můžete zhlédnout na kanálu Youtube MŠMT.

celý text naleznete na:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-plaga-ocenil-nejlepsi-zpracovani-tematu-sikany


 

Informace MŠMT k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech a některé další dokumentace v elektronické a listinné podobě

MŠMT vydává informaci k vedení dokumentace o dětech, žácích a studentech, jejímž cílem je pomoci při vyjasnění možných způsobů vedení dokumentace spjaté s činností všech druhů a stupňů škol a školských zařízení (s výjimkou vysokých škol) a také snížení administrativní zátěže škol.

celý text naleznete na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-o-detech-zacich-a


 

Veřejné konzultace Evropské komise

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci s cílem zapojit veřejnost do formování prvního Strategického plánu k budoucímu rámcovému programu Horizont Evropa. Na internetových stránkách konzultace jsou k dohledání dokumenty návrhů Horizont Evropa a další materiály k tématům, kterým se bude tento rámcový program věnovat. Podoba Strategického plánu je důležitá, jelikož bude určovat budoucí tvorbu pracovních programů a vyhlašovaných výzev k předkládání návrhů projektů v prvních čtyřech letech programu Horizont Evropa (2021–2024).

Konzultace bude otevřená do 8. září 2019 a je k dispozici na tomto odkazu:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024

celý text naleznete na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/verejne-konzultace-evropske-komise

 


 

Semináře k reformě financování regionálního školství

 V srpnu a září se bude konat další kolo seminářů pro úředníky k reformě financování. Zástupci MŠMT budou školit úředníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Další semináře na téma změny financování asistentů pedagoga se budou pořádat pro zástupce základních škol se speciálními třídami a škol speciálních. Celkem by se mělo proškolit kolem 1500 účastníků.

celý text naleznete na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/seminare-k-reforme-financovani-regionalniho-skolstvi?lang=1&ref=m&source=email&fbclid=IwAR3d2PLMEf3uEEDB9iYqSCMynBP3iBp8ImRTLU6zrLemgBqZFMf62CKtKB4


Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px