K připomínkování // Informace pro školy

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav

Do 30. 11. 2016

byla možnost poslat připomínky k návrhu Vize a návrhu Priorit a cílů. Finální podobu naleznete ZDE 

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px