Povinná publicita

Pravidla publicity projektů

Při realizaci projektů podpořených z EU fondů je nutné dodržovat pravidla publicity projektů. Pro programové období 2014-2020 připravilo MMR praktickou pomůcku – Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů.

Dokumenty a odkazy ke stažení
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px