Sdílení zkušeností

Podnadpis…

Setkávání, která jsou vedena místními leadery s mnohaletými zkušenostmi a jejichž účelem je předávání zkušeností z praxe. Hlavním cílem této aktivity je sdílení zkušeností a podpora diskuze nad problémy a otázkami z oblasti školství, předávání příkladů dobré praxe a podpora vytváření platforem pro společné setkávání v rámci daných odborností.

Realizované akce

  • 11.12.2017 – Individuální výchovné plány v praxi – příklady dobré praxe
  • 28.11.2017 – Teorie a praxe předškolního vzdělávání
  • 19.10.2017 – Sdílení dobré praxe – Mgr. Jiří Beran

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px