DOKUMENTY

NOVINKA - ZAJÍMAVÉ A UŽITEČNÉ ODKAZY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU!
  • Videa: Paní učitelky čtou dětem zde
  • Inspiromat – zajímavá videa
    Vytvořili jsme pro vás výběr zajímavých YouTube kanálů a dalších paltforem, kde lze najít inspirativní videa pro zpestření výuky dětí (v době nouzového stavu i mimo něj). Odkaz ZDE.
  • zde naleznete přehled odkazů pro online výuku, procvičování a další užitečné informace.
Omalovánky pro děti
  • Jak zvítězit s drakem Koronem (omalovánky pro vás připravily Ing. Jana Andrésková a Mgr. Ingrid Dach, Ph.D. – Materiál vznikl pod odbornou záštitou Katedry
    psychologie Pedagogické fakulty MU)
Seznam
Pracovní skupiny

 

Kariérové poradenství v základních školách

 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Předškolní vzdělávání a péče

 

Společné jednání pracovních skupin

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px