Accueil » Zahrada » Kam chodí v zimě rorýsi? Jaký je jejich migrační vzorec?

Kam chodí v zimě rorýsi? Jaký je jejich migrační vzorec?

Robin je v Evropě velmi rozšířený ptačí druh. Migrace těchto malých ptáků je fascinující aktivitou. což vyvolává mnoho otázek. Jedna z nejčastějších otázek zní: kam chodí v zimě rorýsi? Jaká je jejich činnost? V tomto článku se podíváme na různé možnosti, abychom zjistili. kde a jak tráví zimu rorýsi. Uvidíme také, jak se připravují na dlouhé cesty a jak přežívají chladné období.

Kam se v zimě stěhují rorýsi?

Robinové jsou velmi tažní ptáci, kteří se v zimě stěhují za potravou a teplejším počasím.
Někteří rorýsi však nemigrují a zůstávají ve svém původním prostředí po celý rok. Ti, kteří hnízdí severněji, mají větší tendenci migrovat do teplejších klimatických oblastí.

Během zimního putování se rorýsi často zastavují, aby si odpočinuli a našli potravu. Tyto zastávky mohou trvat několik dní až několik týdnů a ptáci často nacházejí útočiště v jehličnatých lesích a na vlhkých loukách. Robinové jsou také známí tím, že prozkoumat městské oblasti kde najdou potravu a relativně chráněný úkryt.

Jaké jsou migrační zvyklosti rorýsů?

Robinové jsou tažní ptáci, kteří se stěhují každý rok ve stejnou dobu. Je známo, že v zimě cestují tisíce kilometrů do teplejších a příznivějších klimatických oblastí. Hlavním důvodem jejich migrace je krmení. Opouštějí svá letní stanoviště, protože ubývá zdrojů potravy a některé rostliny a stromy ztrácejí listy.

Migraci rorýsů mohou způsobit i další faktory, například predátoři, chladné počasí a boj o potravu.
Důležitým podnětem k odchodu ptáků jsou také povětrnostní podmínky, protože k přesunu potřebují mírné a suché počasí. Někteří ptáci se stěhují také proto, aby našli lepší životní prostředí a vyhnuli se sněhu a mrazu v zimě. Nedávné studie ukázaly, že tento pták začíná migrovat dlouho před prvním sněhem, protože je citlivý na změny teplot.

Kde se v zimě usadí rorýsi?

Robinové jsou stěhovaví ptáci, kteří opouštějí svou rodnou zemi, aby v zimě našli příznivější klimatické podmínky. Ne všechny však migrují na stejné místo.. Někteří zamíří do různých částí jižní Evropy, jiní se vydají ještě dál, do severní Afriky. Po příletu na místo se rorýsi vyskytují v různých biotopech, jako jsou otevřené lesy, travnaté pastviny a městské parky. Mají také rádi soukromé nebo veřejné zahrady s ptačími lázněmi a zdroji potravy.. Tato místa poskytují těmto drobným stěhovavým ptákům bohatou a pestrou potravu, která jim umožňuje přežít zimu.

Závěrem lze říci, že rorýsi migrují za potravou a teplejším podnebím během zimy. Přestože se ptáci mohou stěhovat na různá místa, lákají je zejména rozmanitá stanoviště, jako jsou otevřené lesy, travnaté louky a městské parky, kde najdou hojnou a pestrou potravu a relativně chráněný úkryt. Soukromé nebo veřejné zahrady, které nabízejí ptačí lázně nebo zdroje potravy, jsou také velmi ceněny těmito malými migranty, kteří potřebují jakoukoli pomoc během své dlouhé zimní cesty.

Související příspěvek

mm
O autorze, Michal
Jako autorka pro map-breclavsko publikuji testy osobnosti, optické iluze a další zábavné články, například o astrologii. Ráda sleduji nejnovější trendy a sdílím je s ostatními.