Manažer projektu:

Ing. Šárka Nešporová
tel.: +420 731 606 010
e-mail: nesporova@mas-lva.cz

Administrativní a účetní pracovník projektu:

Kamila Mikulecká
tel.: +420 731 678 061
e-mail: info@mas-lva.cz

Koordinátor projektu, finanční manažer:

Vlasta Hanáková
tel.: +420 733 594 790
e-mail: hanakova@mas-lva.cz

Realizátor projektu:

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Sídlo: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav

Partner s finančním příspěvkem:

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px