Naše akce v únoru a březnu 2022

19.04.2022

V měsících únor a březen 2022 jsme v rámci našeho místního akčního plánování uspořádaly následující akce, a to v rámci plánovaných aktivit akčního plánu MAP v ORP Břeclav II:

  • Dítě s autismem v běžné škole/v běžné školce - dopolední a odpolední blok pro pedagogy ZŠ, pracovníky ŠD a učitele MŠ; proběhlo 28.02.2022 pod odborným vedením Mgr. Zuzany Dvořáčkové
  • Logopedická prevence v MŠ prakticky - akce za odborné účasti Mgr. Radky Havlové a Evy Florusové, Dis. proběhla 22.03.2022
  • Exkurze - nové učebny přírodních věd na ZŠ Lednice - za účatsi ředitele ZŠ Lednice Mgr. Stanislava Straškráby se setkaly ředitelé a vedoucí pracovníci zapojených základních škol z území SO ORP Břeclav dne 25.03.2022