Informatické myšlení, robotika a technologie napříč předměty

13.10.2021

Setkání pro pedagogy IT a přírodních věd; pod vedením Hany Šandové