Představení robotů - Ozobotů

23.09.2021

Workshopy pro učitele MŠ a pracovníky ŠD - ozobot jako pomůcka rozvoje logického myšlení a kreativity dětí.

Lektor: Mgr. Patrik Hrozek