Analytická část MAP

  • Aktualizované finalní část dokumentace MAP II, schváleno Řídícím výborem dne 16.1.2020.
    MAP v ORP Břeclav
  • SWOT/SWOT-3 analýzy – analytická část MAP II – Tento dokument, který vznikl z činnosti pracovních skupin projektu, je jedním z východisek pro konkrétní vymezení priorit v oblasti vzdělávání SO ORP Břeclav a tedy práci aktualizaci na strategické části dokumentace MAP II.
    SWOT MAP

 

Dotazníková šetření – Potřeby škol

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px