POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (4. jednání v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II)

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

4. jednání v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

 • PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA
 • PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA
 • PRACOVNÍ SKUPINA PRO POLYTECHNIKU A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 

Termín jednání : 07. 05. 2019 od 13:30 – 16:00 hodin

Místo jednání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 39

Program jednání:

 1. Zahájení setkání pracovní skupiny, administrativa
 2. Aktuální informace – aktivity projektu, návrh prodloužení realizace Akčního plánu, možné změny v Akčním plánu pro předložení ŘV; výstupy – agregovaná data (MŠMT); aktualizace dokumentu MAP
 3. Diskuze nad následujícími body:
  • jednotlivé PS diskuze nad tematickými otázkami – dle předem zaslaných okruhů (viz příloha);
  • podněty pro PS Financování;
  • místní lídři;
 4. Diskuze, Závěr.

V Břeclavi dne 23. 04. 2019
Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky