Pozvánka – Pracovní skupiny – Rovné příležitosti – 6.3.2019

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

3. jednání v rámci realizace projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II
PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Termín jednání : 06. 03. 2019 od 13:30 – 15:00 hodin

Místo jednání: Městský úřad Břeclav, zasedací místnost č. 47

Program jednání:

  1. Zahájení setkání pracovní skupiny,
  2. Aktuální informace o stavu realizace jednotlivých aktivit projektu,
  3. Diskuze nad stavem Akčního plánu na toto období a nad aktivitami pro další období,
  4. Diskuze, Závěr.

 

V Břeclavi dne 01. 03. 2019
Ing. Šárka Nešporová
manažer projektu
Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

Poslední příspěvky