Pracovní skupina Financování

V každém MAP je vytvořena PS pro financování, která připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Pro činnost této pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV).

Obsahem práce této pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Tato pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.


Seznam členů pracovní skupiny:

  • Radka Kobrová - zástupce ORP/Města Břeclav/zástupce zřizovatelů (vedoucí pracovní skupiny)
  • Lenka Úlehlová - zástupce rodičů
  • Mgr. Soňa Vašíčková - zástupce vedení ZŠ, ZŠ Valtice
  • Ing. Zdeněk Mrlák - odborník na dotační problematiku, zástupce RT MAP
  • Mgr. Lucie Sztanko - zástupce vedení MŠ, ředitelka MŠ Lanžhot

Pozvánky na setkání pracovní skupiny