Pracovní skupina pro Polytechniku a kariérové poradenství

Tato pracovní skupina se zabývá výměnou zkušeností, odborných znalostí v oblasti polytechniky také kariérového poradenství. Současně je náplní práce této pracovní skupiny začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s danými oblastmi. Dále se pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.


Seznam členů pracovní skupiny:

  • Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová - SPŠ Břeclav, pedagog (vedoucí pracovní skupiny)
  • Bc. Lucie Hyčková - MŠ Valtice, učitelka
  • Mgr. Jana Straškrábová - ZŠ Lednice, pedagog, výchovná poradkyně
  • Mgr. Ivana Šperková - ZŠ Na Valtické, Břeclav, pedagog
  • Mgr. Sylva Hrubá - ZŠ Slovácká, Břeclav, školní speciální pedagog


Místní lídr:
Mgr. Jana Straškrábová - ZŠ Lednice, janastr@zslednice.cz - kariérní poradenství
Mgr. Ivana Šperková - ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav, sperkova@zsvalticka.cz


Pozvánky na setkání pracovní skupiny