Pracovní skupina pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.


Seznam členů pracovní skupiny:

  • Mgr. Milan Klim - ZŠ Slovácká, Břeclav, ICT odborník (vedoucí pracovní skupiny)
  • Zdeňka Krutišová - MŠ U Splavu, Břeclav, ředitelka školy
  • Mgr. Gabriela Švendová - ZŠ Komenského, Břeclav, pedagog ČJ
  • Mgr. Vladimíra Tesaříková - MŠ Valtice, ředitelka školy
  • Mgr. Pavlína Klimová - MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova, výchovná poradkyně

Místní lídr:
Mgr. Gabriela Švendová - ZŠ Komenského 60/2, Břeclav, svendova@zspostorna.cz - český jazyk


Pozvánky na setkání pracovní skupiny