Pracovní skupina pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematická gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.


Seznam členů pracovní skupiny:

  • Mgr. Jitka Kocábová - MŠ Hřbitovní, Břeclav, ředitelka školy (vedoucí pracovní skupiny)
  • Mgr. Tomáš Hyčka - Gymnázium Břeclav, pedagog, ICT odborník
  • Mgr. Jiří Měchura - ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav, pedagog MAT
  • Mgr. Stanislav Hošek - ZŠ Valtice, pedagog
  • Mgr. Pavlína Dvořáčková -ZŠ Valtice, výchovná poradkyně

Místní lídr:
Mgr. Jiří Měchura - ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav, mechura@kupkova.cz - matematika


Pozvánky na setkání pracovní skupiny