Pracovní skupiny

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

V rámci projektu jsou ustanoveny následující pracovní skupiny:

1) Pracovní skupina pro Financování

2) Pracovní skupina pro Rovné příležitosti

3) Pracovní skupina pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

4) Pracovní skupina pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

5) Pracovní skupina pro Polytechniku a kariérové poradenství

Pracovní skupiny
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px