Pracovní skupina Polytechnika a kariérové poradenství

Tato pracovní skupina se zabývá výměnou zkušeností, odborných znalostí v oblasti polytechniky také kariérového poradenství. Současně je náplní práce této pracovní skupiny začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s danými oblastmi. Dále se pracovní skupina aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Seznam členů pracovní skupiny:

  • Jaroslav Glier – SPŠ Břeclav, ředitel školy, ICT odborník (vedoucí pracovní skupiny)
  • Lucie Hyčková – MŠ Valtice, učitelka
  • Jana Straškrábová – ZŠ Lednice, pedagog, výchovná poradkyně
  • Ivana Šperková – ZŠ Na Valtické, Břeclav, pedagog
  • Martin Janošek –ZŠ Slovácká, Břeclav, ředitel škol

Místní lídr:
Mgr. Jana Straškrábová – ZŠ Lednice,  janastr@zslednice.cz – kariérní poradenství
Mgr. Ivana Šperková – ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav, sperkova@zsvalticka.cz

Tematické setkání pracovní skupiny

Místní lídr:
Mgr. Jana Straškrábová – ZŠ Lednice,  janastr@zslednice.cz – kariérní poradenství
Mgr. Ivana Šperková – ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav, sperkova@zsvalticka.cz

 

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px