Pracovní skupina Financování

V každém MAP je vytvořena PS pro financování, která připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Pro činnost této pracovní skupiny je nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP (např. vedoucí PS pro financování je zpravodajem pro ŘV).

Obsahem práce této pracovní skupiny je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Tato pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Seznam členů pracovní skupiny:

  • Radka Kobrová – zástupce ORP/Města Břeclav/zástupce zřizovatelů (vedoucí pracovní skupiny)
  • Lenka Úlehlová – zástupce rodičů
  • Soňa Vašíčková – zástupce vedení ZŠ, ZŠ Valtice
  • Zdeněk Mrlák – odborník na dotační problematiku, zástupce RT MAP
  • Lucie Sztanko – zástupce vedení MŠ, ředitelka MŠ Lanžhot

Tematické setkání pracovní skupiny

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px