Pracovní skupina Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovní skupiny jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Seznam členů pracovní skupiny:

  • Milan Klim – ZŠ Slovácká, Břeclav, ICT odborník (vedoucí pracovní skupiny)
  • Zdeňka Krutišová – MŠ U Splavu, Břeclav, ředitelka školy
  • Gabriela Švendová – ZŠ Komenského, Břeclav, pedagog ČJ
  • Vladimíra Tesaříková – MŠ Valtice, ředitelka školy
  • Pavlína Klimová – MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova, výchovná poradkyně

 

Místní lídr:
Mgr. Gabriela Švendová – ZŠ Komenského 60/2, Břeclav, svendova@zspostorna.cz – český jazyk

Tematické setkání pracovní skupiny

Místní lídr:
Mgr. Gabriela Švendová – ZŠ Komenského 60/2, Břeclav, svendova@zspostorna.cz – český jazyk

 

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px