Pracovní skupina Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Náplní práce této pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a také k rozvoji potenciálu každého žáka. Do činnosti pracovních skupin jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematická gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Tato PS spolupracuje s PS pro financování.

Seznam členů pracovní skupiny:

  • Jitka Kocábová – MŠ Hřbitovní, Břeclav, ředitelka školy (vedoucí pracovní skupiny)
  • Tomáš Hyčka – Gymnázium Břeclav, pedagog, ICT odborník
  • Jiří Měchura – ZŠ a MŠ Kupkova, Břeclav, pedagog MAT
  • Petra Kosová – ZŠ Ladná, speciální pedagog
  • Pavlína Dvořáčková –ZŠ Valtice, výchovná poradkyně

Místní lídr:
Mgr. Jiří Měchura – ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav, mechura@kupkova.cz – matematika

Tematické setkání pracovní skupiny

Místní lídr:
Mgr. Jiří Měchura – ZŠ a MŠ Kupkova 1, Břeclav, mechura@kupkova.cz – matematika

 

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px