Dokumenty ŘV

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav

Pozvánky na ŘV

Seznam dokumentů ke stažení

 

 

 

 

  • Akční plán – 2018 / 2019 – verze 2.0
    Dne 15.5.2019 řídící výbor projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav schválil prodloužení Akčního plánu a modifikaci aktivit dle předloženého nárvhu z jednání jednotlivých pracovních skupin a evaluace probíhajícíh aktivit implementace. Aktuální akční plán je k dispozici zde (pokliknutí na zde půjde stáhnout PDF Akčního plánu)
Adobe Acrobat Reader

Některé dokumenty vyžadují ke stažení, nebo otevření program

Stáhnout...

Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693)

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je podpořen na základě výzvy MŠMT a OP VVV pod číslem 02_17_047. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let.

evropska-unie-vyzkum-vyvoj-vzdelani-ministerstvo-skolstvi-600x75px