Strategický rámec

Vize MAP v ORP Břeclav II

"Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem."


Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II - verze č. 7

Dne 30. 06. 2022 byla Řídícím výborem schválena aktualizace investičních priorit v dokumentu Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II.

Dokument včetně tabulek investičních priorit do roku 2014-2020 naleznete zde:

Přílohu č. 1 tohoto dokumentu, kterou tvoří tabulky investičních priorit na období 2021-2027, naleznete zde: