Strategický rámec

Vize MAP v ORP Břeclav II

" Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem. "


Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II - verze č.6

Dne 19.10.2021 byla Řídícím výborem schválena aktualizace investičních priorit v dokumentu Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II.

Dokument včetně tabulek investičních priorit do roku 2014-2020 naleznete zde:

Přílohu č.1 tohoto dokumentu, kterou tvoří tabulky investičních priorit na období 2021-2027, naleznete zde:

MOŽNOST PŘIPOMÍNKOVÁNÍ DOKUMENTU JIŽ SKONČILA
Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II - verze č. 6 - K PŘIPOMÍNKÁM

Aktuálně probíhá aktualizace investičních priorit v dokumentu Strategický rámec MAP v ORP Břeclav II, tabulky investičních priorit pro období 2014-2020 k připomínkám naleznete na odkazu níže. Možnost zasílat připomínky je do 08.10.2021, kontaktní osoba Ing. Lenka Černá - cerna@mas-lva.cz