Strategický rámec

" Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem. "


Aktuální Strategický rámec MAP - verze č. 5 byl schválen Řídícím výborem dne 10.12.2020