Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II

POZVÁNKY NA NAŠE AKCE

Akce je pořádána v rámci naší aktivity implementace MAP a dále jako povinná podaktivita 2.12 - Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru, kdy vystoupí PhDr. Martina Chvál, Ph. D a diskutováno bude na téma zlepšení spolupráce s rodiči jako jeden z pilířů pro zlepšení kvality vzdělávání s přesahem do oblasti inkluze.

Akce je pořádána v rámci naší aktivity implementace MAP a je určena učitelů MŠ. Místem konání je lesní školka Veverka v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi a odbornou diskuzi povědou Mgr. Bc. Monika Válková a Bc. Simona Vašíčková.

V měsících únor a březen 2022 jsme v rámci našeho místního akčního plánování uspořádaly následující akce, a to v rámci plánovaných aktivit akčního plánu MAP v ORP Břeclav II: